حرف اول / عکاس خانه خدا

ضمیمهسایز
D-166-01.pdf169.38 کیلو بایت

حرف اول

     پنج نفر  از شاگرد زرنگ‌های مدرسه بودیم که به اتفاق معلممان برای بازدید علی به عکاس خانه قدیمی شهرمان رفتیم...