دوستت دارم های یک نوجوان

ضمیمهسایز
D-166-19.pdf356.59 کیلو بایت

چه طوری به مادر بگوییم دوستش داریم؟

  سیده‌زهرا برقعی

 روز مادر که می‌شود، برق خاصی توی چشم مادران می‌افتد. مادران حتی اگر هیچ هدیه‌ای از فرزندانشان نگیرند،...