سرزمین گمشده

ضمیمهسایز
D-166-33.pdf497.79 کیلو بایت

 م حسین ش

 در شماره های قبل خواندید که رضا و صالح و مسلم وهانی، که در یک اردوی چند روزه به روستایی پررمز و راز رفته‌اند، تونلی را در انتهای باغ محل اسکان خود کشف می‌کنند...