آمريکا و ادبيات گرگ‌منشي

آمريکا و ادبيات گرگ‌منشي

سيده فاطمه موسوي

«از آن جا که جنگ‌ها در اذهان انسان‌ها آغاز مي‌گردد، پس بنيادهاي صلح را‌ بايد در رفتار آنها جست‌و‌جو کرد.»

اين تعبير سازمان يونسکو از نحوه‌ي آغاز جنگ‌ها و نحوه‌ي جلوگيري از آن‌هاست که به نظر درست مي‌نمايد.

اما در اين ميان، رفتار آمريکا بيش‌تر به‌ يک طنز سياسي شباهت دارد.

فراموش نمي‌کنيم که آمريکا هميشه در پي گسترش سلطه‌ي خود بر ساير کشورهاي‌ جهان و تأمين منافع خود است و اين يعني، گزينه‌ي جنگ، هميشه در ذهن دولت‌‌مردان آمريکايي يکي از گزينه‌هاي مهم به‌شمار مي‌رود و هر زمان ممکن‌ است، کشوري به بهانه‌ي اين‌که تهديدي براي صلح جهاني و به تعبير دقيق‌‌تر، تهديدي براي‌ منافع آمريکاست، هدف حمله‌ي نظامي و حتي هسته‌اي قرار‌ گيرد.

از طرف ديگر، اين روزها اوباما با امضاي توافقنامه‌ي کاهش تسليحات‌ استراتژيک با روسيه، تبليغات وسيعي را به نفع خود آغاز کرده است. در اين‌ پيمان آمريکا و روسيه متعهد شده‌اند که تعداد کلاهک‌هاي هسته‌اي‌ استراتژيک خود را به 1550 کلاهک، يعني 30‌ درصد کم‌تر از سقفي که قبلاً‌ تعيين شده بود، کاهش دهند. هم‌چنيندر اين پيمان ذکر شده است که دو طرف‌ اجازه دارند 700 موشک بالستيک و بمب‌افکن سنگين را حفظ کنند. اين‌ توافقنامه جايگزين پيمان استارت 1991 شد که اعتبار آن در دسامبر 2009 به‌ پايان رسيد، و براساس آن شش هزار کلاهک هسته‌اي براي آمريکا و روسيه تعيين شده بود.

بر کسي پوشيده نيست که کاهش تعداد اندکي کلاهک هسته‌اي نمي‌تواند امنيت‌ جهاني را تأمين کند و تا زماني که حتي يک سلاح هسته‌اي وجود‌ داشته‌ باشد، امنيت جهاني در خطر خواهد بود. در کنار تبليغات وسيعي که در راستاي تطهير چهره‌ي آمريکا و اطمينان‌ بخشي به مردم جهان انجام مي‌شود، ايالات‌ متحده‌ي آمريکا راهبرد جديد اين‌ کشور را براي استفاده از تسليحات اتمي ارائه کرده است.

در استراتژي جديد،‌ آمريکا حمله‌ي اتمي به کشورهايي را که فاقد تسليحات‌ هسته‌اي هستند، مجاز‌ نمي‌داند، اما ايران و کره‌ي شمالي را از اين قاعده مستثني مي‌کند! در اين‌ استراتژي، اين دو کشور هم‌چنان هدف حمله‌ي اتمي آمريکا قرار‌ خواهند داشت و به‌نظر مي‌رسد، آمريکا از پيشرفت‌هاي اتمي ايران به شدت نگران است. هر‌ چند که گزارش‌هاي آژانس همواره تأئيد مي‌کنند که ايران در پي ساخت‌ سلاح‌ اتمي نيست، اماگويا براي سياست‌هاي سلطه‌طلبي آمريکا پاياني وجود ندارد.

*

ثبت پيام رهبر انقلاب به‌ تهديد هسته‌اي ايران به‌عنوان سند رسمي در سازمان ملل، رهبر معظم انقلاب را‌ به واکنش وا داشت.

ايشان‌ در پيام خود به کنفرانس خلع سلاح تهران که به‌ عنوان سند رسمي در شوراي امنيت و سازمان ملل به ثبت رسيد، ممنوعيت ساخت و‌ بهره‌برداري سلاح‌هاي هسته‌اي در نظام جمهوري اسلامي ايران را نشانه‌ي‌ بارز عزم کشورمان در استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و همکاري در‌ سطح بين‌المللي براي خلع سلاح‌هاي کشتار‌ جمعي و هسته‌اي اعلام نمود.

رهبر انقلاب هم‌چنين در ديدار جمع زيادي از پرستاران کشور فرمود: تهديد‌ تلويحي اتمي، در ملت ايران تأثيري نخواهد داشت، اما اين‌ تهديد، مايه‌ي ننگي‌ در تاريخ سياسي آمريکا و نقطه‌ي سياهي در کارنامه‌ي دولت آمريکا خواهد‌ بود.

هم‌چنين ايشان تأکيد کرد: با اين تهديد، پشت صحنه‌ي نمايش‌ صلح دوستي و‌ پايبندي به معاهدات اتمي و دراز کردن دست دوستي به سوي ملت ايران کاملاً مشخص شد... و تهديد اتمي ملت ايران در واقع، تبديل ادبيات روباه‌منش آمريکا‌ به ادبيات گرگ‌منش است. ايشان افزودند: ما بارها گفته‌ايم که به دنبال استفاده از سلاح‌هاي کشتار‌ جمعي نيستيم، اما ملت ايران هم در مقابل اين‌گونه تهديدها و گنده‌گويي‌ها‌ تسليم نخواهد شد و تهديد‌کنندگان را به زانو در خواهد آورد.