تحريريه خوانندگان

تحريريه خوانندگان

روح الله رحيمي

فصل امتحانات و «کنکور» که از راه مي‌رسد خيلي از جوان‌ها دنبال معجون‌هاي مختلف، کلاس‌هاي تست و مؤسسات آموزشي مختلف مي‌روند، براي اين‌که بتوانند با ضرب و زور معجزه در امتحانات موفق شده و يا وارد دانشگاه شوند.

يکي از مشکلات روز امتحان يا کنکور اين است که مطالبي که با زحمت در حافظه جاسازي شده براي لحظاتي حساس و سرنوشت‌ساز به داد انسان برسد.

اما امان از آن وقتي که حافظه ياري نکند و همه چيز به يکباره از ذهن بپرد! اينجاست که زبان التماس باز مي‌شود «به من بيچاره کمک کنيد».

حالا که جوان‌ها اين‌قدر مشتاق يادآوري مطالعات‌شان هستند، ما هم کمکي مي‌کنيم بلکه خدا را خوش آمد و عاقبت بخير شديم...

چند راه تقويت حافظه از بزرگ‌ترين کارشناس تاريخ

پيامبرˆ فرمودند:

1. هر کس حافظه مي‌خواهد عسل بخورد.1

2. بر شما باد؛ کندر (کندر بخوريد) زيرا... عقل را زياد مي‌کند، ذهن را ذکاوت مي‌دهد چشم را روشني مي‌بخشد و فراموشي را از ميان مي‌برد.2

3. سه چيز بر حافظه مي‌افزايد... کُندر، مسواک زدن و قرائت قرآن3

و اما چند چيزي که باعث فراموشي مي‌شود

1. پنج چيز است که فراموشي مي‌آورد.

خوردن سيب ترش، گشنيز، خوردن پنير، خواندن نوشته‌هاي روي قبر، راه رفتن ميان دو زن و...4

 

 

منابع:

1. احاديث پزشکي، آقاي ري‌شهري‌، ج1، ص253، ـ بحارالانوار، ج66، ص290 ـ طب‌النبي، ص7.

2. طب النبي،ص6 ـ بحارالانوار، ج62، ص294 ـ دانش احاديث پزشکي، ري‌شهري، ج1، ص258.

3. طب النبي، ص6 ـ بحارالانوار، ج76، ص321 ـ دانش احاديث پزشکي، ري‌شهري، ج2، ص453.

4. بحار، ج62، ص295 ـ طب‌النبي، ص6. دانش احاديث پزشکي، ري‌شهري، ج1، ص256.