آجیل و ماجیل

ضمیمهسایز
D-166-12.pdf335.99 کیلو بایت

 خواص کلی آجیل

 هر کدام از انواع آجیل دارای خواص بی شماری است. برخی چربی های اشباع شده گیاهی دارند. بیش تر آن ها دارای پروتئین هستند و ...