مادری برای همه

ضمیمهسایز
D-166-16.pdf343.46 کیلو بایت

 داستانک هایی از زندگی حضرت زهرا (س)

  محمدجواد محمدی

  اول، همسایه

 حسن(ع) وارد اتاق مادر شد. مادر مشغول نماز و دعا بود و برای مردان و زنان دعا می کرد...