ورزش باکلاس

ضمیمهسایز
D-166-31.pdf308.22 کیلو بایت

 پرستو پارسا(مربی ورزش)

   سال های طولانی است که ورزش تنیس روی میز در جهان مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته و در حال حاضر در المپیک نیز حضور جدی دارد...