هسته ای واس ماس!

ضمیمهسایز
D-166-30.pdf403.26 کیلو بایت

 رضا جلالی

 روزی برای ایستادن!

 20 فروردین ماه 1385 برابر با 9 آوریل 2007 بود که ایران با ورود به مرحله صنعتی غنی سازی اورانیوم، به بزرگ ترین دستاورد علمی تاریخ خود دست پیدا کرد...