جنگی که سفت نیست!

ضمیمهسایز
D-166-29.pdf357.03 کیلو بایت

 محمدجواد شیخ شعاعی

  تا به حال اسم جنگ نرم به گوشتان خورده؟ می‌دانید جنگ نرم یعنی چه؟ اگر نمی‌دانید، همین جا توقف کنید و دیگر مجله را الکی ورق نزنید!...